RUC School of Foreign Languages Holds Degree Awarding Graduation Ceremony
(2018-06-26 14:06:08)
5,878 Views

On June 26th, the 2018 Bachelor’s and Master’s Degree Awarding Graduation Ceremony of the School of Foreign Languages, was held at Renmin University of China. RUC Vice President HE Yaomin attended the ceremony. GUO Yingjian, Dean of the School of Foreign Languages, teacher representatives ZHANG Yongxian, ZANG Keli, CHEN Shidan, ZHU Yuan, LI Mingjing, LI Guirong, ZHAO Lianlian, WEI Keling, and CHEN Fang conferred degrees for master’s and bachelor’s degree holders in the School of Foreign Languages. Nearly 400 representatives of faculty, graduates and relatives of the School of Foreign Languages attended the ceremony.

Copyright © 2005-2020 RUC.EDU.CN
Add:No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District Beijing, 100872, P.R. China Tel: 86-10-62511081/1083/1084 E-mail: rmdxxb@ruc.edu.cn
Site designed by MONOKEROS & powered by Sina App Engine